Jongvee te koop

Holstein

Vooral zwartbont enkele roodbonte

Alle leeftijden

Stamboek geregistreerd, mpr, extérieurbeoordeling

Ibr, bvd, mycoplasma, salmonella vrij