Vijf jonge Campine kippen te koop. Geboren half augustus.

Ongeringd.